MondHaarlem.nl
De Praktijk
De mondhygiënist brengt uw gebit en omringende weefsels in kaart en bespreekt samen met u welke behandeling gewenst is.
Na het eerste onderzoek worden er zo nodig vervolgafspraken gemaakt.
Wijziging in uw gezondheid (met name medicijngebruik) dient u ten allen tijde aan ons door te geven.
Wijzigingen in uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en wijzigingen van verzekeringsmaatschappij of polis gaarne bij de eerst volgende afspraak doorgeven.
Poets uw tanden voordat u naar de afspraak komt, u kunt ook uw tanden in de praktijk vooraf poetsen.
U dient zich te legitimeren en uw verzekeringsgegevens worden gecontroleerd via het UZI-register.
Voor het verlenen van zorg zijn wij wettelijk verplicht uw BSN nummer te registreren en te controleren.
Met het oog op de hygiëne zijn dieren in de praktijk niet toegestaan.