Vrijblijvende tandvleescheck?

Gezonde en frisse tanden voor iedereen

Tanden kiezen mondhaarlem...

Kies preventie...

Van het eerste tandje tot het implantaat…

Verwijsbrief (parodontologie/ implantologie)

Met een verwijsbrief van uw tandarts kunt u direct een afspraak maken.
Een vrijgevestigde mondhygiënist kan met instemming van uw tandarts ook naar ons doorverwijzen.

Mond Haarlem

Mond Haarlem is een moderne mondzorgpraktijk waar een gespecialiseerdmondhygiënisten team
werkzaam is in samenwerking met een tandarts parodontoloog/implantoloog
U kunt bij ons zonder verwijzing terecht bij de mondhygiënist. Voor de tandarts-parodontoloog/ implantoloog
heeft u een verwijsbrief nodigvan uw tandarts, mondhygiënist of huisarts.20% van de personen
boven de 40 jaar heeft een vorm van parodontitis (2 vande 10 mensen), deze aandoening leidt
tot het verlies van tanden en kiezen. Geen idee hoe het er met uw tanden voor staat? Doe dan bij
ons devrijblijvende gratis tandvleescheck. Iedereen is welkom voor de zorg van zijn of haar tanden
en kiezen enimplantaten

Behandeling op locatie

Een behandeling op locatie verzorgen de mondhygiënisten samen met 2tandartsen geriatrie in de
verpleeghuizen van SHDH Ook voor cliënten die gebruik maken van thuiszorg is behandeling op
locatie mogelijk. Wij komen dan met speciale mobiele apparatuur naar u toe. Dit verhoogt de
normale kosten niet. Neem over de mogelijkheden, uw wensen en voorwaarden contact op met de
praktijk.

Parodontologie & implantologie

Mond Haarlem werkt voor patiënten met tandvleesproblemen nauw samen met
het Centrum voor Parodontologie en Implantologie Haarlem (CPI Haarlem)